Dune Lavin

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με οιονδήποτε τρόπο μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω email ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας και δη προβαίνοντας σε ανταλλαγή δια της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου).

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή καθώς και η υπηρεσία ανταλλαγής μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την  www.dunelavin.com και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η σχέση που έχουμε με αμφότερα τα μέρη  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  Κάθε μέρος ενεργεί με ακεραιότητα  όταν διαθέτει το ακίνητο ή κινητό του αντικείμενο, ενώ βεβαιώνει πως είναι ο ίδιος ο κύριος, νομεύς και κάτοχος του, αντιστοίχως δε ότι ο ίδιος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος και κάτοχος των δικαιωμάτων των φωτογραφιών που ανεβάζει στον ιστοχώρο. Σε καμία περίπτωση η Dunelavin δεν φέρει ευθύνη και σε κάθε περίπτωση αποποιείται κάθε ευθύνης φωτογραφιών που ο κάτοχος- χρήστης του ιστοσελίδας δεν διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα, αφού ο δεύτερος ανεβάζει φωτογραφίες ακινήτων ή κινητών αντικειμένων με δική του ευθύνη ως κατωτέρω θα εκτεθεί αναλυτικότερα.  

Ορισμοί

Με τον όρο «Dunelavin.com», «Dunelavin», «εμείς», «εμάς» ή «μας» εννοείται η «ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», μια εταιρεία ατομική η οποία υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη Κορινθία Ελλάδας, περιοχή Μελίσσι, Τ.Κ. 202 00. Με τον όρο «ιστοσελίδα» νοείται ο ιστοχώρος και η εφαρμογή όπου διατίθεται η ανταλλακτική Υπηρεσία, ανήκει ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από την Dunelavin.com.

Ο όρος «ανταλλαγή» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία δια του ιστοσελίδας, δηλαδή η υπηρεσία ανταλλαγής κινητών και ακινήτων.

Ο όρος «credit» σημαίνει οι μονάδες που έχει ο χρήστης της ιστοσελίδας για την χρήση της υπηρεσίας.

Ο όρος «dune» ανταποκρίνεται στον χρήστη της υπηρεσίας- ιστοσελίδας που διαθέτει κινητό αντικείμενο ή ακίνητο προς ανταλλαγή.

Ο όρος «lavin» ανταποκρίνεται στον χρήστη της υπηρεσίας- ιστοσελίδας που αποδέχεται κινητό αντικείμενο ή ακίνητο από ανταλλαγή.

Αντικείμενο και φύση της Υπηρεσίας μας

Μέσω του ιστοσελίδας διαθέτουμε μια online υπηρεσία μέσω της οποίας οι χρήστες της μπορούν να ανταλλάξουν κινητά αντικείμενα ή ακίνητα μεταξύ τους για μεγάλο ή σύντομο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ανταλλαγής συνάπτετε με το έτερο συμβαλλόμενο μέρος άμεση συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) κατά την οποία κάνετε ανταλλαγή κατά τα ανωτέρω. Από την στιγμή που κάνετε ανταλλαγή, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον και το έτερο συμβαλλόμενο μέρος χωρίς να φέρουμε ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων αλλά και για κάθε ζημία και απώλεια αφού δεν καταρτίζουμε άμεση συμβατική σχέση με τα μέρη, παρά μόνον παρέχουμε την διευκόλυνση για την διευκόλυνση για την άνευ ανταλλάγματος εκατέρωθεν παραχώρηση κινητών ή ακινήτων έναντι προμήθειας για την χρήση της υπηρεσίας μας.

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ανταλλαγής, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους χρήστες του ιστοσελίδας. Για αυτό το λόγο, οι χρήστες του ιστοσελίδας οι οποίοι ανταλλάσσουν κινητό αντικείμενο ή ακίνητο στον ιστοχώρο μας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση της διαθεσιμότητας, των πολιτικών και των προϋποθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή των υπηρεσιών μας δια της παρούσας δηλώνετε πως κατανοείτε πως δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για διακοπές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που επιθυμεί να ανταλλάξει οιδήποτε είδος παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και προϋποθέσεων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της ποιότητας, οποιουδήποτε χώρου, ή και κινητών αντικειμένων, οχημάτων, και εν γένει προϊόντων εκτός εάν αναφέρεται ή ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

Οι Υπηρεσίες μας διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Λειτουργία των μονάδων – Credits/Τιμές χρήσης των υπηρεσιών μας ανά συμβαλλόμενο μέρος

Ο χρήστης μπορεί να αγοράζει μέσω του συστήματος μονάδες - credits, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία ανταλλαγής ενός προϊόντος. Για κάθε ανταλλαγή ο χρήστης θα πρέπει να δίνει το αντίστοιχο ποσό σε μονάδες - credits που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε αντικειμένου. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου.

 

Αλληλογραφία και επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση μιας ανταλλαγής , συμφωνείτε να λάβετε 1. ένα email το οποίο θα σας αποστείλουμε προς επιβεβαίωση των στοιχείων σας και της συναλλαγής και 2. Ένα email το οποίο θα σας στείλουμε προς αξιολόγηση της συναλλαγής. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου και χρήσης cookies για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η Dunelavin αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των μερών μέσω της ιστοσελίδας της. Δεν απορρέει κανένα δικαίωμα από οποιοδήποτε αίτημα για ή οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων για την ανταλλαγή μερών. Η Dunelavin δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε αίτημα ή επικοινωνία θα ληφθεί/διαβαστεί (σωστά και εγκαίρως), θα συμμορφώνεται με, θα πραγματοποιείται και θα γίνεται αποδεκτό από το έτερο της ανταλλαγής συμβαλλόμενο μέρος.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη (και δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε) καμία λανθασμένη ή λανθασμένα πληκτρολογημένη διεύθυνση email ή μη ακριβή ή λανθασμένο αριθμό (κινητού) τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

Οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο κατά της Dunelavin αναφορικά με τις υπηρεσίες της πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών μετά από την προγραμματισμένη μέρα της ανταλλαγής. Οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που υποβάλλεται μετά την περίοδο των 30 ημερών, μπορεί να απορριφθεί και ο αιτών να απωλέσει το δικαίωμά του.

Αξιολογήσεις

Στόχος μας στην Dunelavin είναι να αξιολογούμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό την συνεχόμενη βελτίωσή μας συμπεριλαμβανομένης και της σπουδαίας για εμάς εγκυρότητας των στοιχείων χρηστών και προεχόντως ολοκλήρωσης της ανταλλαγής μεταξύ των χρηστών της. Ως εκ τούτου η Dunelavin προκρίνει την εποικοδομητική  αξιολόγηση υπηρεσιών. Οι αξιολογήσεις όμως των συμβαλλομένων δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έρευνα ικανοποίησης. Ως εκ τούτου η Dunelavin δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την αφαίρεση σχολίων που περιλαμβάνουν βωμολοχίες ή αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή κλοπές.

Έτσι δεν γίνονται δεκτά σχόλια που περιλαμβάνουν:

  • Βωμολοχίες, σεξουαλικό περιεχόμενο, εκφράσεις μίσους και βίας, διακρίσεις, απειλές
  • Αναφορές πλήρους ονόματος προσώπου και προσωπικές επιθέσεις
  • Προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. ναρκωτικά, πορνεία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
  • Ιστοσελίδας, διευθύνσεις email, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικών καρτών
  • Πολιτικά ευαίσθητες παρατηρήσεις

Η Dunelavin έχει το δικαίωμα κατόπιν τέτοιων συμπεριφορών να διακόψει λογαριασμό χρήστη.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης της Dunelavin

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα ευθυνόμαστε μόνο για άμεσες ζημίες τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας.

Ωστόσο, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στην καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοσελίδας και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για

  • οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, φθορά ή αλλοίωση, απώλεια είδους, τυχαία καταστροφή κ.ο.κ.
  • οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) είτε του παρέχοντος είτε του λάβοντος που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας,
  • οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές, διοικητικές, αστικές) ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της της ιστισελίδας μας,
  • για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής μέρος, συμπεριλαμβανομένης δε της έλλειψης ευθύνης για τυχόν ακύρωση ανταλλαγής, λόγω απεργίας, πανδημίας και εν γένει ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

H Dunelavin δεν ευθύνεται για (και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη), τη χρήση, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα προιόντα ή τα ακίνητα που ανταλάσσονται και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος της ανταλλαγής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη αναφορικά με την ανταλλαγή στο μέρος που του αναλογεί.  Η Dunelavin δεν ευθύνεται για και αποποιείται την ευθύνη αναφορικά με τέτοιου είδους παράπονα, αξιώσεις και ευθύνες.

Η Dunelavin δεν φέρει καμία ευθύνη για την υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην ανταλλαγή προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο ή στην αγγελία σας) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η Dunelavin μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Παραχωρείτε δε μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dunelavin. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων από την Dunelavin. Η Dunelavin δεν κατέχει ούτε προσυπογράφει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών/εικόνων αναλογούν στο άτομο που ανεβάζει τη φωτογραφία και η Dunelavin δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Dunelavin αποποιείται κάθε ευθύνη για τις φωτογραφίες που αναρτώνται. Το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς ή εν γένει κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Οποιαδήποτε φωτογραφία/εικόνα που δεν καλύπτει τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν θα αναρτάται ή/και μπορεί να αφαιρεθεί/διαγραφεί από την Dunelavin ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

H Dunelavin έχει δικαίωμα, με άμεση ισχύ, να αρνείται ή να περιορίζει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, ή/και να αποτρέπει την πραγματοποίηση ανταλλαγής από εσάς σε περίπτωση υποτιθέμενης ή εύλογης υποψίας οποιασδηποτε (a) μορφής απάτης ή κατάχρησης, (b) μη συμμόρφωσης με ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς, (c) μη συμμόρφωσης με τους όρους και προυποθέσεις της (d) ανάρμοστης ή παράνομης συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει μη περιοριστικά: βία, απειλή, παρενόχληση, διάκριση, ρητορική μίσους, έκθεση σε κίνδυνο, παραβίαση της ιδιωτικότητας, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση παιδιών και αισχρολογία σε σχέση με την Dunelavin (ή τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της), (e) άλλων συνθηκών οι οποίες – κατά την αποκλειστική κρίση της Dunelavin – δικαιολογούν ευλόγως τη λήψη κάποιων από τα προαναφερθέντα μέτρα από την Dunelavin.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της ιστοσελίδας μας ανήκουν στην Dunelavin.

Η Dunelavin διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής) της ιστοσελίδας μέσω της οποίας διατίθεται η υπηρεσία ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια. Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιωτικοποιούσασταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Dunelavin. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

Ισχύουσα νομοθεσία, δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως και η παροχή των υπηρεσιών μας, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις υπηρεσίες μας, θα ρυθμίζονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική.

Σχετικά με την Dunelavin

Η Υπηρεσία ανταλλαγής παρέχεται από την Dunelavin « ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ η οποία έχει συσταθεί 24-06-2021. Ο ΑΦΜ της εταιρίας είναι 155908657 και η έδρα της βρίσκεται στη Κορινθία Ελλάδας, περιοχή Μελίσσι, Τ.Κ. 202 00.